Inkomstenbelasting

Wilt u dat wij u helpen met het doen van uw aangifte inkomstenbelasting. Dan hebben wij de volgende gegevens van u nodig.

Wat neemt u altijd mee?

 • Een geldig legitimatiebewijs van uzelf
 • Bent u gemachtigd om aangifte te doen voor uw fiscale partner? Neem dan ook mee: een kopie
  van een geldig legitimatiebewijs van uw fiscale partner
 • De aangiftebrief (als u die hebt ontvangen)
 • Doet u namens iemand anders aangifte? Neem dan mee: het machtigingsformulier
 • U ontvangt de machtiging als bijlage bij de afspraakbevestiging

Wat neemt u nog meer mee?

Als u een fiscale partner hebt:

 • burgerservicenummer (BSN) van uw fiscale partner
 • geboortedatum van uw fiscale partner
 • gegevens over het inkomen van uw fiscale partner (bijvoorbeeld jaaropgaven en bankafschriften)

Als u minderjarige kinderen hebt:

 • burgerservicenummer (BSN) van uw minderjarige kinderen
 • geboortedatum van uw minderjarige kinderen
 • gegevens over het spaargeld van uw minderjarige kinderen (bijvoorbeeld bankafschriften)

Afhankelijk van uw situatie kan het zijn dat wij nog andere gegevens van u nodig hebben. Zie daarvoor onderstaande opsomming.

Als u gescheiden bent: uw echtscheidingsconvenant

Als u een voorlopige aanslag hebt: uw voorlopige aanslag

Als u inkomsten uit werk of woning hebt, zoals loon, uitkering en/of pensioen:
De jaaropgave

Als u andere inkomsten hebt:

 • Partneralimentatie, de bankafschriften van de ontvangen partneralimentatie

 • Bijdrage premiekoopwoning, de bankafschriften van de ontvangen bijdrage

 • Overige inkomsten, specificatie van de opbrengsten en de kosten

Als u reiskosten maakt: openbaar-vervoer-verklaring of de reisverklaring

Als u een lijfrente of verzekering hebt:

 • De lijfrentepolis                                                                                                                                
  - Het clausuleblad                                                                                                                            
  De betalingsbewijzen                                                                                                                    
  De verklaring pensioenaangroei                                                                                                    
  De inkomensgegevens

Als u spaargeld of beleggingen hebt:
de saldoafschriften van alle bank en spaarrekeningen en beleggingen 

Als u aftrekposten hebt:

 • Alimentatie en andere onderhoudsverplichtingen betaalt voor uw (ex-) partner                             
  - De betalingsbewijzen                                                                                                                    
  Naam, geboortedatum en BSN van uw (ex-) partner
 • Specifieke zorgkosten heeft                                                                                                            
  De betalingsbewijzen                                                                                                                    
  De nota’s en of bankafschriften                                                                                                    
  De specificatie van de declaraties van uw zorgverzekering 
 • Een voorgeschreven dieet volgt                                                                                                      
  De dieetverklaring van uw arts of dietist.
 • Studiekosten of andere scholingskosten heeft                                                                                
  De betalingsbewijzen                                                                                                                    
  De nota’s en of bankafschriften                                                                                                    
  De kennisgeving van de ontvangen studiefinanciering
 • Als u giften heeft                                                                                                                            
  De betalingsbewijze                                                                                                                       
  De nota’s en of bankafschriften                                                                                                     
  - Bij een periodieke gift, kopie van de notariële of onderhandse overeenkomst